POLDANOR S.A.

Biogazownia rolnicza w miejscowości Bara, gm.Chojna

INWESTOR: POLDANOR S.A.
TERMIN REALIZACJI: rok 2015 
OPIS ROBÓT:

Wykonanie biogazowni rolniczej wraz z urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz sieciami.

 

POLDANOR S.A.
Budowa biogazowni rolniczej o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w m. Giżyno na dz. nr 180/22, obr. Pomierzyn, gmina Kalisz Pomorski
INWESTOR: POLDANOR S.A.
TERMIN REALIZACJI: rok 2011 
OPIS ROBÓT:

Budowa biogazowni rolniczej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w m. Giżyno, gmina Kalisz Pomorski (dz. nr 180/22)

 • Moc elektryczna 1063 kW
 • Moc cieplna 1103 kW

Zakres prac obejmuje:

 1. Zbiornik żelbetowy wstępny o pojemności 962 m3.
 2. Zbiornik żelbetowy na komponenty o pojemności 962 m3.
 3. Zbiornik żelbetowy fermentacyjny nr 1 o pojemności 3990 m3.
 4. Zbiornik żelbetowy fermentacyjny nr 2 o pojemności 3990 m3.
 5. Zbiornik ziemny pofermentacyjny o pojemności 2490 m3.
 6. Wykonanie budynku technicznego
 7. Wykonanie budynku pomp
 8. Wykonanie budynku gospodarczego
 9. Zbiornik oczyszczania biogazu
 10. Wykonanie placu na komponenty
 11. Wykonanie fundamentu pod chłodnice
 12. Wykonanie pomostów technicznych
 13. Wykonanie ogrodzenia, dróg i placów
POLDANOR S.A.
Budowa biogazowni rolniczej wraz z urządzeniami pomocniczymi i sieciami przesyłowymi na dz. nr 505/9, 586/2, 586/3 położonymi w miejscowości Koczała
INWESTOR: POLDANOR S.A.
TERMIN REALIZACJI: rok 2008
OPIS ROBÓT: Budowa biogazowni rolniczej wraz z urządzeniami pomocniczymi i sieciami przesyłowymi w Koczale. 
. Moc elektryczna 2,1 MW 
. Moc cieplna 2,2 MW
 
Zakres prac obejmował:
 1. Wykonanie placu na komponenty, fundamenty pod chłodnice, budynek osłonowy przepompowni gliceryny
 2. Fundamenty pod zbiorniki ( 3 szt. V=3010 m3, 2 szt. V=3990 m3, 1 szt. V= 615 m3)
 3. Wykonanie żelbetowego zbiornika na komponenty
 4. Wykonanie pomostów technicznych
 5. Wykonanie budynku technicznego
 6. Izolacje ścian i próby szczelności zbiorników żelbetowych
 7. Wykonanie zewnętrznych sieci sanitarnych i technicznych
 8. Sieci cieplne
 9. Wykonanie wymienników rurowych w zbiornikach
 10. Sieć technologii biogazu
 11. Instalacja napowietrzania biogazu
 12. Instalacje wewnętrzne w budynku technicznym
 13. Wykonanie pompowni gnojowicy w budynku technicznym
 14. Instalacje sprężonego powietrza

więcej zdjęć

POLDANOR S.A.
Budowa biogazowni rolniczej wraz z urządzeniami pomocniczymi, sieciami przesyłowymi i przyłączami oraz zbiornika na gnojowicę na dz. nr 1/11, 1/10, 7/16, 24 położonych w miejscowości Nacław, gmina Polanów
INWESTOR: POLDANOR S.A.
TERMIN REALIZACJI: rok 2009/2010
OPIS ROBÓT:

Budowa biogazowni rolniczej wraz z urządzeniami pomocniczymi, sieciami przesyłowymi i przyłączami oraz zbiornika na gnojowicę
O Moc elektryczna 625 kW 
O Moc cieplna 692 kW

Zakres prac obejmował:

 1. Zbiornik ziemny wstępny o pojemności 1000 m3
 2. Zbiornik żelbetowy fermentacyjny o pojemności 1250 m3.
 3. Zbiornik stalowy na komponenty o pojemności 34,6 m3 - 2szt.
 4. Zbiornik ziemny pofermentacyjny o pojemności 2000 m3.
 5. Wykonanie budynku technicznego
 6. System oczyszczania biogazu
 7. Wykonanie placu na komponenty
 8. Wykonanie fundamentu pod chłodnice
 9. Wykonanie pomostów technicznych
 10. Wykonanie ogrodzenia, dróg i placów
 
POLDANOR S.A.
Budowa biogazowni rolniczej wraz z urządzeniami pomocniczymi i sieciami przesyłowymi oraz przyłączami w m. Świelino, gmina Bobolice
INWESTOR: POLDANOR S.A.
TERMIN REALIZACJI: lata 2009/2010
OPIS ROBÓT:

Budowa biogazowni rolniczej wraz z urządzeniami pomocniczymi i sieciami przesyłowymi oraz przyłączami w m. Świelino, Gm. Bobolice 
. Moc elektryczna 625 kW 
. Moc cieplna 692 kW

Zakres prac obejmował:

 1. Zbiornik żelbetowy wstępny o pojemności 962 m3.
 2. Zbiornik żelbetowy na komponenty o pojemności 962 m3.
 3. Zbiornik żelbetowy fermentacyjny o pojemności 3990 m3.
 4. Zbiornik ziemny pofermentacyjny o pojemności 2490 m3.
 5. Wykonanie budynku technicznego
 6. Wykonanie budynku pomp
 7. Zbiornik oczyszczania biogazu
 8. Wykonanie placu na komponenty
 9. Wykonanie fundamentu pod chłodnice
 10. Wykonanie pomostów technicznych
 11. Wykonanie ogrodzenia, dróg i placów

  

POLDANOR S.A.
Wykonanie robót budowlanych na terenie istniejącej biogazowni rolniczej w Kujankach, gmina Człuchów
INWESTOR: POLDANOR S.A.
TERMIN REALIZACJI: 08-12.2009 r.
OPIS ROBÓT:

Wykonanie robót budowlanych na terenie istniejącej biogazowni rolniczej w Kujankach, gm. Człuchów w tym m.in.

 1. wykonanie odwodnienia terenu
 2. wykonanie fundamentu pod chłodnice i kontener agregatu
 3. wykonanie robót uszczelnieniowych, izolacyjnych i malarskich
 4. wyrównanie drogi dojazdowej z tłucznia betonowego
POLDANOR S.A.
Budowa biogazowni rolniczej wraz z infrastrukturą w miejscowości Uniechówek, gmina Debrzno (dz. nr 431/5)
INWESTOR: POLDANOR S.A.
TERMIN REALIZACJI: Rok 2010/2011
OPIS ROBÓT:

Budowa biogazowni rolniczej wraz z infrastrukturą w miejscowości Uniechówek, gmina Debrzno (dz. nr 431/5) 
. Moc elektryczna 1063 kW 
. Moc cieplna 1103 kW

Zakres prac obejmuje:

 1. Zbiornik żelbetowy wstępny o pojemności 1464 m3.
 2. Zbiornik żelbetowy na komponenty o pojemności 962 m3.
 3. Zbiornik żelbetowy fermentacyjny nr 1 o pojemności 3990 m3.
 4. Zbiornik żelbetowy fermentacyjny nr 2 o pojemności 3990 m3.
 5. Zbiornik ziemny pofermentacyjny o pojemności 2490 m3.
 6. Wykonanie budynku technicznego
 7. Wykonanie budynku pomp
 8. Wykonanie budynku gospodarczego
 9. Zbiornik oczyszczania biogazu
 10. Wykonanie placu na komponenty
 11. Wykonanie fundamentu pod chłodnice
 12. Wykonanie pomostów technicznych
 13. Wykonanie ogrodzenia, dróg i placów