PRIME FOOD Sp. z o. o.

Hala myjni dla firmy PRIME FOOD Sp. z o. o. w Przechlewie.

   

INWESTOR:

PRIME FOOD Sp. z o.o.

TERMIN REALIZACJI:

2014/2015

OPIS ROBÓT:

Budowa myjni. Wykonanie robót fundamentowych, wykończeniowych, instalacyjnych branży sanitarnej wraz z konstrukcją stalową, budową, naświetlami dachowymi oraz wykonanie zagospodarowania terenu- ułożeniem nawierzchni placów i dróg z kostki polbruk.przy budynku hali myjni.

 

 

  

PROJPRZEM S.A.

Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego PROJPRZEM w Sępólnie Krajeńskim. Hala produkcyjno-magazynowa wraz ze śrutownią wirnikową (oczyszczarką) i urządzeniami budowlanymi

   

INWESTOR:

PROJPRZEM S.A. Bydgoszcz

TERMIN REALIZACJI:

rok 2007

OPIS ROBÓT:

Wykonanie hali produkcyjno-magazynowej wraz ze śrutownią wirnikową (oczyszczarką) i urządzeniami budowlanymi. W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie fundamentów i podwalin, podkładów pod posadzki, roboty wykończeniowe, dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, nawierzchnie placów i dróg z kostki betonowej polbruku.

 

   

AROMAT SNACK

Wykonanie zakładu produkcyjno - biurowego AROMAT SNACK w Trzebielinie

   

INWESTOR:

AROMAT SNACK Sp. z o.o. TRZEBIELINO

TERMIN REALIZACJI:

lata 2005 - 2006

OPIS ROBÓT:

Wykonanie budynku biurowo - produkcyjnego AROMAT SNACK wraz z infrastrukturą drogową w Trzebielinie. Zakres prac obejmował również roboty drogowe, zbiorniki p.poż., wykonanie terenów zielonych i małej architektury, wykonanie sieci zewnętrznych wod-kan i kanalizacji deszczowej oraz instalacji wewnętrznych wod-kan, c.o., wykonanie instalacji sprężonego powietrza, wykonanie kotłowni, wentylacji mechanicznej, wykonanie robót elektrycznych zewnętrznych oraz wewnętrznych.

CHARAKTERYSTYKA 
OBIEKTÓW:

powierzchnia zabudowy 
5 849,09 m²
kubatura: 60 444,79 m³
drogi i dojazdy: 6 627, 36 m²
dojścia i chodniki:595,10 m²

AJ SŁUPSK

Budowa hal stalowych w systemie ASTRON na obiekcie AJ w Słupsku

   

INWESTOR:

AJ Słupsk Sp. z o.o.

TERMIN REALIZACJI:

lata 2005 - 2006

OPIS ROBÓT:

Dostawa i montaż hal stalowych wraz z przybudówką w systemie ASTRON, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i drogowe, podkłady, podłoża i posadzki, roboty wykończeniowe, instalacje sanitarne i elektryczne.

CHARAKTERYSTYKA 
OBIEKTÓW:

hala magazynowa - budynek nr 3: 
- powierzchnia zabudowy: 1019,1 m²
- kubatura: 8334,90 m³
hala produkcyjna - budynek nr 4: 
- powierzchnia zabudowy: 2316 m²
- kubatura:10800 m³
wiata magazynowa: 
- powierzchnia zabudowy: 
319,14 m²
- kubatura:1381,00 m³


PLAST TEAM
Budowa budynku biurowego z częścią socjalną wraz z infrastrukturą techniczną
INWESTOR: Plast Team Poland Sp. z o.o., Słupsk
TERMIN REALIZACJI: lata 2002 - 2003
KUBATURA: 6720 m³
OPIS ROBÓT:


Wykonanie robót budowlanych na obiekcie hali magazynowej z zapleczem socjalnym oraz roboty instalacyjne wewnętrzne (instalacje sanitarna, wodna, c.o., ogrzewanie podłogowe, wentylacja, klimatyzacja).


 

WEST-POL
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku wielofunkcyjnego o pomieszczeniach z przeznaczeniem na konfekcjonowanie i kalibrację jelit w miejscowości Rzeczenica
INWESTOR: West-Pol Poland Sp. z o.o. Słupsk
TERMIN REALIZACJI: lata 2002 - 2003
OPIS ROBÓT:
Roboty ogólnobudowlane - stan surowy i wykończeniowy hali produkcyjnej wraz z częścią socjalną
   

 

LACPOL
Budowa pomieszczenia doków dystrybucyjnych w zakładzie mleczarskim w Zalesiu
INWESTOR: Zakład Mleczarski Sp. z o.o. w Zalesiu
TERMIN REALIZACJI: rok 2004
OPIS ROBÓT:
Budowa pomieszczenia doków dystrybucyjnych z przedmagazynem oraz pomieszczenia przyjęcia surowca w Zalesiu.
 

SCAND CELEST
Budowa wytwórni laminatów poliestrowo-szklanych stoczni jachtowej "Cremo-Pol"
INWESTOR: Scand Celest Sp. z o.o. Chojnice
TERMIN REALIZACJI: lata 2004 - 2005
OPIS ROBÓT:
Roboty ogólnobudowlane przy budowie wytwórni laminatów poliestrowo-szklanych stoczni jachtowej o pow. użytkowej 5 929,6m².

 

MIRKO
Hala produkcyjna wraz z częścią biurowo-socjalną w Głobinie
INWESTOR: Markos Sp. z o.o.
TERMIN REALIZACJI: rok 2002
OPIS ROBÓT: Budowa hali produkcyjnej wraz z częścią socjalno-biurową. Roboty zewnętrzne. Zbiornik bezodpływowy. Drogi wewnętrzne z kostki polbruk.MARKOS
Budowa zakładu produkcyjnego wraz z infrastrukturą firmy Markos w Głobinie koło Słupska
INWESTOR: Markos Sp. z o.o.
TERMIN REALIZACJI: lata 2001 - 2005

OPIS ROBÓT

 

 


Budowa zakładu produkcyjnego wraz z infrastrukturą, roboty stanu surowego i wykończeniowego części produkcyjno-socjalno-biurowej, wykonanie dróg, placów i chodników oraz ogrodzenia.

 

 

 

RADPOL

Rozbudowa zakładu RADPOL S.A. w Człuchowie

   

INWESTOR:

RADPOL S.A. Człuchów

TERMIN REALIZACJI:

lata 2007 - 2008

OPIS ROBÓT:

Wykonanie robót budowlanych na obiekcie RADPOL - hala 5A i 5B. Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty fundamentowe, roboty budowlano-montażowe, wykonania podkładu pod posadzki, wykonanie bunkra akceleratora.

CHARAKTERYSTYKA
OBIEKTU:

Hala 5A: 
- powierzchnia zabudowy: 3 152 m² 
- kubatura: 41 858,56 m³ 
Hala 5B: 
- powierzchnia zabudowy:772,8 m² 
- kubatura:7 148,4 m³

 

 

 

POLTAREX

Budowa hali przetarcia z sortownią i częścią socjalno-warsztatową - Tartak POLTAREX w Bielsku Pomorskim

   

INWESTOR:

Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego "POLTAREX" Sp. z o.o. LĘBORK

TERMIN REALIZACJI:

lata 2007 - 2008

OPIS ROBÓT:

Budowa hali przetarcia z sortownią i częścią socjalno-warsztatową, zbiornikiem p.poż. i zbiornikiem bezodpływowym, estakadą stalową do transportu pneumatycznego w Bielsku Pomorskim.

Zakład Przetwórstwa Ryb MIRKO

Rozbudowa budynku produkcyjno - magazynowego MIRKO w Głobinie k/Słupska

   

INWESTOR:

ZPR MIRKO

TERMIN REALIZACJI:

rok 2007

OPIS ROBÓT:

Roboty budowlane w Zakładzie Przetwórstwa Ryb MIRKO w Głobinie: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty fundamentowe oraz podkłady pod posadzki, chodniki, place i drogi z kostki polbruku o powierzchni:2000 m²w zakresie zagospodarowania terenu oraz rozbudowy hali produkcyjnej (roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, fundamenty, podkłady pod posadzki).

POLTAREX

Rozbudowa hali przetarcia z wiatami na obiekcie POLTAREX w Polnicy

   

INWESTOR:

POLTAREX Sp. z o.o. Lębork

TERMIN REALIZACJI:

rok 2006

OPIS ROBÓT:

Rozbudowa hali przetarcia z wiatami i częścią socjalną, instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, wykonanie i montaż konstrukcji stalowej, roboty sanitarne, roboty dekarskie.

POLSTYR

Wykonanie robót budowlanych hali produkcyjnej przy ul. Koszalińskiej 4 w Człuchowie.

   

INWESTOR:

POLSTYR Sp. z o.o. Człuchów

TERMIN REALIZACJI:

rok 2006

OPIS ROBÓT:

Wykonanie robót budowlanych, m.in.: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie fundamentów, podkładów i posadzki, podjazdy z kostki polbruku.

 

RINDIPOL
Wykonanie robót ogólnobudowlanych ciepłowni w Chojnicach
INWESTOR: Rindipol S.A. Chojnice
TERMIN REALIZACJI: rok 2004
OPIS ROBÓT: Budowa budynku ciepłowni w zakres której wchodziły: roboty ziemne i fundamentowe, roboty stanu surowego i wykończeniowego oraz stolarka zewnętrzna kotłowni.

 

PRIME FOOD
Rozbudowa i modernizacja budynku produkcyjnego na terenie firmy Prime Food w Przechlewie
INWESTOR: Prime Food Sp. z o.o. Przechlewo
TERMIN REALIZACJI: lata 2003 - 2005
OPIS ROBÓT: Rozbudowa i modernizacja budynku produkcyjnego, roboty fundamentowe, roboty stanu surowego i wykończeniowego, podkłady i posadzki.

 

 
MORPOL
Wykonanie robot budowlano-montażowych na budowie budynku administracyjnego Morpol w Duninowie
INWESTOR: Morpol Sp. z o.o. Szczecin
TERMIN REALIZACJI: rok 2005
OPIS ROBÓT: Budowa stanu surowego budynku socjalno-administracyjnego w Duninowie.

 

PELLETS
Zakład produkcji biopaliw stałych w Krojantach
INWESTOR: Pellets Sp. z o.o. Poznań
TERMIN REALIZACJI: lata 2003 - 2004
OPIS ROBÓT:

Budowa zakładu produkcyjnego, instalacje wewnętrzne, roboty ziemne - place i drogi z kostki betonowej i płyt wraz z podbudową pod duże obciążenie transportu kołowego, fundamenty żelbetowe pod maszyny, żelbetowe ściany oporowe, przeciwpożarowy zbiornik żelbetowy.