PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ PRZYBKOWO Sp. z o.o.

Czterokomorowy zbiornik magazynujący gnojowicę wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Przybkowie, gm. Barwice.

INWESTOR:

Przedsiębiorstwo Produkcji Zwierzęcej Przybkowo Sp. z o.o.

TERMIN REALIZACJI: rok 2015
OPIS ROBÓT:

Budowa czterokomorowego zbiornika magazynowego gnojowicy ze stanowiskami odbioru gnojowicy, wiaty na maszyny, przepompowni gnojowicy, pompy gnojowicy oraz budyku na separatory, placu magazynowego z wykonaniem urządzeń budowlanych i budowa dróg wewnętrznych.

 

POLDANOR S.A.

Zbiornik magazynowy masy pofermentacyjnej o pojemności 2x21 802m³

INWESTOR:

POLDANOR S.A.

TERMIN REALIZACJI: rok 2014
OPIS ROBÓT:

Budowa zbiornika dla rozbudowy gospodarstwa rolnego Agropark Chojna w miejscowości Bara w gm. Chojna. Wykonanie robót ziemnych i nasypów zbiorników, ułożenie geomembrany i geosiatki, humusowanie skarp, wykonanie drogi z płyt żelbetowych, instalacji sanitarnych, balustrady oraz tacy zlewowej.

 

EURO-FARM Sp. z o.o.

Magazyn zbożowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wyczechach, gm. Czarne.

INWESTOR:

EURO FARM Sp. z o.o.

TERMIN REALIZACJI: rok 2015
OPIS ROBÓT:

Budowa magazynu zbożowego oraz niezbędnej infrastruktury- silosów zbożowych. Wykonanie fundamentów pod silosy wraz ze studnią kosza przyjęciowego, fundamentami wiaty, napinacza redlera wybierającego, czyszczalni, a także posadzki.

         

ROLA S.A.
Wykonanie  fundamentów suszarni na terenie zakładu ROLA S.A.
INWESTOR: ROLA S.A.
TERMIN REALIZACJI: rok 2014
OPIS ROBÓT:

Rozbiórka starych fundamentów i wykonanie nowych fundamentów żelbetowych pod montaż urządzeń suszarni na obiekcie firmy ROLA S.A. w Człuchowie

         

POLDANOR S.A.
Wykonanie 2 zbiorników ziemnych (tzw.lagun) na gnojowice- 2 szt. na obiekcie firmy Poldanor w m. Zalesie
INWESTOR: POLDANOR S.A.
TERMIN REALIZACJI: rok 2013
OPIS ROBÓT:

Wykonanie dwóch lagun ziemnych o pojemności ok.12000m3 każdy wraz z instalacjami na obiekcie firmy Poldanor S.A. w m. Zalesie.

 

POLDANOR S.A.
Modernizacja i remont budynków inwentarskich
INWESTOR: POLDANOR S.A.
TERMIN REALIZACJI: rok 2012/2013
OPIS ROBÓT:

Modernizacja i remont budynków inwentarskich na terenie ferm trzody chlewnej w:

-Koczale

-Uniechówku

-Giżynie

 

POLDANOR S.A.
Wykonanie i modernizacja łącznika  miedzy budynkami inwentarskimi
INWESTOR: POLDANOR S.A.
TERMIN REALIZACJI: rok 2012
OPIS ROBÓT:

Wykonanie i modernizacja dwustronnego łącznika miedzy budynkami inwentarskimi na terenie fermy firmy Poldanor s.A. w Koczale. Prace obejmowały min. wykonanie posadzki betonowej z kanalizacją, wykonanie łącznika z paneli osłonowych na konstrukcji stalowej z zabezpieczeniem siatką stalową, wykonanie konstrukcji stalowej lekkiej wsporczej dachu łącznika z pokryciem blachą trapezową. Całkowita długość łącznika 210 mb.

 

PRIME FOOD
Konstrukcja pod dopalacze dymu wędzarniczego
INWESTOR: PRIME FOOD Sp. z o.o.
TERMIN REALIZACJI: rok 2012
OPIS ROBÓT:

Wykonanie i montaż konstrukcji pod dopalacze dymu wędzarniczego z kształtowników stalowych cynkowanych ogniowo oraz montaż krat pomostowych 

 

POLDANOR S.A.
Wykonanie zbiorników przyjęcia paszy
INWESTOR: POLDANOR S.A.
TERMIN REALIZACJI: rok 2012
OPIS ROBÓT:

Demontaż starych zbiorników punktu przyjęcia paszy,wykonanie dwóch zbiorników przyjęcia paszy w konstrukcji stalowej z obudową z blachy z pokryciem brezentowym, modernizacja podjazdów oraz montaż urządzeń podawczych

 

PRIME FOOD
Wykonanie posadzki pod komory wędzarnicze
INWESTOR: PRIME FOOD Sp. z o.o.
TERMIN REALIZACJI: rok 2012
OPIS ROBÓT:

Skucie starej posadzki wraz z podkładami, wykonanie podkładu betonowego oraz posadzki wraz z elementami odwodnienia pod komory wędzarnicze na obiekcie firmy PRIME FOOD Sp. z o.o. w Przechlewie

 

POLDANOR S.A.
Wzmocnienie więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia
INWESTOR: POLDANOR S.A.
TERMIN REALIZACJI: rok 2012
OPIS ROBÓT: Rozbiórka zniszczonych elementów więźby dachowej, wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji węźby, demontaż zniszczonego pokrycia dachu oraz pokrycie powierzchni dachu płytami Eurofala.

 

 
ROLA S.A.
Wykonanie  fundamentów suszarni na terenie zakładu ROLA S.A.
INWESTOR: ROLA S.A.
TERMIN REALIZACJI: rok 2011
OPIS ROBÓT:

Rozbiórka starych fundamentów i wykonanie nowych fundamentów żelbetowych pod montaż urządzeń suszarni na obiekcie firmy ROLA S.A. w Człuchowie

 

EUROFARM S.A.
Fundament pod silos zbożowy
INWESTOR: EUROFARM S.A.
TERMIN REALIZACJI: rok 2011
OPIS ROBÓT:

Wykonanie fundamentu żelbetowego pod silos zbożowy przy magazynie zbożowym na terenie firmy EUROFARM S.A. w Wyczechach gm. Czarne

 

POLDANOR S.A.
Wykonanie 2 zbiorników ziemnych (tzw.lagun) na gnojowice- 2 szt. na obiekcie firmy Poldanor w m. Dobrzyń
INWESTOR: POLDANOR S.A.
TERMIN REALIZACJI: rok 2012
OPIS ROBÓT:

Wykonanie dwóch lagun ziemnych o pojemności ok.12000m3 każdy wraz z instalacjami na obiekcie firmy Poldanor S.A. w m. Dobrzyń. Wykonanie ogrodzenia całej inwestycji.

 

 

 

 

 

 

 

POLDANOR S.A.

Wykonanie konstrukcji oraz obudowy budynków gospodarczych wraz z płytą fundamentową - 2 szt. na obiekcie fermy Poldanor w m. Chomętowo
INWESTOR: POLDANOR S.A.
TERMIN REALIZACJI: rok 2010
OPIS ROBÓT: Wykonanie konstrukcji oraz obudowy budynków gospodarczych wraz z płytą fundamentową - 2 szt. na obiekcie fermy Poldanor S.A. w m. Chomętowo


GMINA PRZECHLEWO AK NOVA Sp. z o.o. 
- Generalny Wykonawca
Budowa niezbędnej infrastruktury kompostowni w m. Przechlewo 
Budowa wiaty o konstrukcji stalowej na terenie Szkoły Podstawowej w m. Sąpolno
Budowa wiaty o konstrukcji stalowej na terenie kotłowni osiedlowej w m. Przechlewo
INWESTOR: GMINA PRZECHLEWO
TERMIN REALIZACJI: rok 2009
OPIS ROBÓT:

Budowa niezbędnej infrastruktury kompostowni - utwardzenie i uszczelnienie placu, odprowadzenie ścieków, boks na kompost i boks na biomasę

Budowa wiaty o konstrukcji stalowej na terenie Szkoły Podstawowej na dz. nr 34/5 obręb Sąpolno

Budowa wiaty o konstrukcji stalowej na terenie kotłowni osiedlowej na dz. nr 1393 obręb Przechlewo

  

EURO-FARM
Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem konstrukcji i obudowy magazynu zboża w Wyczechach
INWESTOR: EURO-FARM Sp. z o.o.
TERMIN REALIZACJI: rok 2008
OPIS ROBÓT:


Wykonywanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem konstrukcji stalowej i obudowy magazynu zboża. Zakres prac obejmował m.in.: wykonanie fundamentów i murów oporowych, konstrukcji stalowej magazynu i obudowy, podkładów betonowych i posadzek, dróg i placów betonowych oraz wykonanie fundamentów wagi.

   
POLDANOR S.A.
Wykonanie fundamentów pod silosy wraz ze studnią technologiczną oraz nawierzchnią wokół silosów na obiekcie wytwórni pasz POLDANOR S.A. w Koczale
INWESTOR: POLDANOR S.A.
TERMIN REALIZACJI: rok 2008
OPIS ROBÓT: Wykonanie fundamentów pod silosy wraz ze studnią technologiczną oraz nawierzchnią wokół silosów na obiekcie wytwórni pasz POLDANOR S.A .

 

Ferma Gniewno
Wykonanie płyt żelbetowych pod zbiorniki do składowania gnojowicy oraz drogi dojazdowej na terenie Fermy Gniewno
INWESTOR: Przedsiębiorstwo Produkcji Zwierzęcej Przybkowo Sp z o.o.
TERMIN REALIZACJI: rok 2005
OPIS ROBÓT: Wykonanie trzech płyt żelbetowych (każda o pow 720 m²) pod zbiorniki do składowania gnojowicy, ławy betonowej oraz drogi dojazdowej na terenie Fermy Gniewno.
POLDANOR S.A.
Wykonanie zbiornika dwukomorowego o pojemności 2 x 10 000 m3 - laguna na gnojowicę na obiekcie Poldanor S.A. w m. Nacław
INWESTOR: POLDANOR S.A.
TERMIN REALIZACJI: rok 2009
OPIS ROBÓT:

Wykonanie zbiornika dwukomorowego o pojemności 2 x 10 000 m3 - laguna na gnojowicę na obiekcie Poldanor S.A. w m. Nacław w zakresie:

  • roboty ziemne zbiornika
  • remont drogi dojazdowej z płyt drogowych
  • roboty instalacyjne
  • roboty uszczelnieniowe zbiornika geomembraną

 

POLDANOR S.A.
Wykonanie czterech budynków inwentarskich trzody chlewnej na obiekcie fermy Poldanor S.A. w miejscowości Świelino
INWESTOR: POLDANOR S.A.
TERMIN REALIZACJI: rok 2009/2010
OPIS ROBÓT:

Wykonanie czterech budynków inwentarskich trzody chlewnej na obiekcie fermy Poldanor S.A. w miejscowości Świelino
Parametry techniczne:

  • Wymiary zewnętrzne: 21,49 x 60,66 m
  • Wysokość: 6,55 m
  • Łączna powierzchnia zabudowy: 5 214,32 m2
  • Łączna kubatura: 20 821,68 m3