NADLEŚNICTWO CZŁUCHÓW 
Remont i konserwacje dróg leśnych w Nadleśnictwie Człuchów w 2013 r.
INWESTOR: NADLEŚNICTWO CZŁUCHÓW
TERMIN REALIZACJI: Rok 2013
OPIS ROBÓT: Budowa odcinków drogi leśnej z płyt typu JOMB w Leśnictwie Łoża

 

 

 

 

NADLEŚNICTWO CZŁUCHÓW 
Remont i konserwacje dróg leśnych w Nadleśnictwie Człuchów w 2012 r.
INWESTOR: NADLEŚNICTWO CZŁUCHÓW
TERMIN REALIZACJI: Rok 2012
OPIS ROBÓT: Budowa odcinków drogi leśnej nr 20 o łącznej długości 2012 mb w Leśnictwie Lipie i Jaromierz

 

POLDANOR S.A. 
Wykonanie drogi z tłucznia w Uniechówku
INWESTOR: POLDANOR S.A.
TERMIN REALIZACJI: Rok 2011
OPIS ROBÓT: Rozbiórka i przełożenie drogi z płyt betonowych, wykonanie ogrodzenia oraz wykonanie nowej drogi z tłucznia na obiekcie fermy firmy Poldanor S.A. w Uniechówku

 

POLDANOR S.A. 
Naprawa nawierzchni dróg
INWESTOR: POLDANOR S.A.
TERMIN REALIZACJI: Rok 2011
OPIS ROBÓT: Naprawa nawierzchni dróg wraz z wykonaniem rowu drenażowego przy obiekcie fermy Poldanor w Giżynie

 

 

NADLEŚNICTWO CZŁUCHÓW 
Remont i konserwacje dróg leśnych w Nadleśnictwie Człuchów w 2010 r.
INWESTOR: NADLEŚNICTWO CZŁUCHÓW
TERMIN REALIZACJI: Rok 2010
OPIS ROBÓT: Roboty w zakresie naprawy nawierzchni odcinków dróg leśnych p.poż. nr 4,5 i 6 o łącznej długości 1679 mb w Leśnictwie Jeziorno i Polnica oraz drogi leśnej p.poż nr 12 o łącznej długości 1032 mb w Leśnictwie Człuchów i Leszczenica
POLDANOR S.A. 
Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki polbruk wraz z wykonaniem ogrodzenia i remontem kanalizacji deszczowej
INWESTOR: POLDANOR S.A.
TERMIN REALIZACJI: Rok 2010
OPIS ROBÓT: Wykonanie placu utwardzonego z kostki betonowej polbruk bezfazowej; wykonanie ogrodzenia oraz remont kanalizacji deszczowej na obiekcie Wytwórni Pasz Poldanor S.A. w Koczale

 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w Złotowie przy ulicy Staszica wraz z przebudową skrzyżowania, chodników, dobudowa kanalizacji deszczowej Stacji Paliw PKN ORLEN nr 623
INWESTOR: PKN ORLEN S.A.
TERMIN REALIZACJI: rok 2008
OPIS ROBÓT: Zakres prac obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie chodników z kostki betonowej, dobudowa kanalizacji deszczowej.

 

Przebudowa, modernizacja oraz remonty dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Człuchów
INWESTOR: Nadleśnictwo Człuchów
TERMIN REALIZACJI: lata 2003 - 2005
OPIS ROBÓT: Budowa, przebudowa oraz modernizacja dróg leśnych poprzez utwardzanie nawierzchni płytami JOMB, remonty dróg leśnych, remonty przepustów.

 

Drogi osiedlowe - wschód I i II oraz ulica Drzymały w Człuchowie
INWESTOR: Urząd Miejski w Człuchowie
TERMIN REALIZACJI: rok 2002
OPIS ROBÓT: Wykonanie podbudowy nawierzchni ulic miejskich oraz osiedlowych.

 

POLDANOR S.A. Wykonanie placu utwardzonego z kostki betonowej polbruk bezfazowej wraz z odwodnieniem na obiekcie Wytwórni Pasz Poldanor S.A. w 
INWESTOR: POLDANOR S.A.
TERMIN REALIZACJI: rok 2009
OPIS ROBÓT:

Wykonanie placu utwardzonego z kostki betonowej polbruk bezfazowej wraz z odwodnieniem na obiekcie Wytwórni Pasz Poldanor S.A. w Koczale


Wymiana nawierzchni chodników i wjazdów (ul. Szczecińska w Człuchowie)
INWESTOR: Gmina Miejska Człuchów
TERMIN REALIZACJI: rok 2005
OPIS ROBÓT:

Wymiana nawierzchni chodników i wjazdów z kostki polbruk (2160m²), oraz wykonanie trawników i montaż oznakowania pionowego


POWIAT CZŁUCHOWSKI 

Ułożenie nawierzchni z płyt JOMB na drodze powiatowej nr 2523G Rychnowy - Krzyżanki

INWESTOR: POWIAT CZŁUCHOWSKI
TERMIN REALIZACJI: rok 2009
OPIS ROBÓT:

Ułożenie nawierzchni z płyt JOMB na drodze powiatowej nr 2523G Rychnowy - Krzyżanki