Zamek Krzyżacki w Człuchowie
Zabezpieczenie wykopu archeologicznego
INWESTOR: Gmina Miejska Człuchów
TERMIN REALIZACJI: rok 2011
OPIS ROBÓT: Wykonanie konstrukcji drewnianej z pokryciem dachu płytami pleksi w celu ochrony wykopu archeologicznego na dziedzińcu Zamku Krzyżackiego w Człuchowie

 

Centrum Przedsiębiorczości, Edukacji i Kształcenia Praktycznego w Czarnem
Przygotowanie terenu pod CPEiKP w  Czarnem
INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Człuchowie
TERMIN REALIZACJI: rok 2011
OPIS ROBÓT: Przygotowanie terenu pod Centrum Przedsiębiorczości, Edukacji i Kształcenia Praktycznego w Czarnem oraz rozbiórka budynków i częściowa niwelacja terenu

 

 

GMINA LIPKA
Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w LIPCE - etap I
INWESTOR: GMINA LIPKA
TERMIN REALIZACJI: lata 2005 - 2007
OPIS ROBÓT:
Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Lipce - budowa budynku dydaktycznego, tj.: 6 sal lekcyjnych, kotłownia, pokój nauczycielski, sala komputerowa, zaplecze sanitarne oraz socjalne; wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji c.o., instalacji elektrycznej i technicznej, kotłownia olejowa, wykonanie przyłączy: wod-kan, deszczowego, energetycznego, zalicznikowego, chodniki z kostki polbruku.

 

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Człuchowie

Budowa garaży i strażnicy z zapleczem socjalnym na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Człuchowie
INWESTOR: Rejonowy Zarząd Inwestycji Sp. z o.o., Człuchów
TERMIN REALIZACJI: lata 2003 - 2004
OPIS ROBÓT:


Kompleksowo wykonano roboty stanu surowego i wykończeniowego, roboty rozbiórkowe i ziemne, fundamenty, izolacje, elementy konstrukcyjne, pokrycie dachu, instalacje wewnętrzne i zewnętrzne (sanitarne, elektryczne, wentylację, wyposażenie techniczne) oraz utwardzenie i odwodnienie terenu.

Przedszkole Człuchów
Roboty ogólnobudowlane w budynku Przedszkola nr 2 ul. Jacka i Agatki 6 w Człuchowie
INWESTOR: Gmina Miejska Człuchów
TERMIN REALIZACJI: rok 2005
OPIS ROBÓT: Roboty ogólnobudowlane, rozbiórkowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na PCV, parapetów okiennych zewnętrznych i wewnętrznych, montaż przegród sanitarnych z profili PCV, wymiana wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej, wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz oświetlenia, częściowa wymiana instalacji c.o., kanalizacji.

 

Szkoła Krzemieniewo
Wykonanie i oddanie do użytku sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w Szkole Podstawowej w miejscowości Krzemieniewo, gmina Czarne
INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy w Czarnem
TERMIN REALIZACJI: lata 2001 - 2004
OPIS ROBÓT: Wykonanie sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i zagospodarowaniem terenu, roboty instalacyjne, modernizacja istniejącej kotłowni w budynku szkoły.

 

Szkoła podstawowa w Koczale

Remont Szkoły Podstawowej w Koczale
INWESTOR: Gmina Koczała
TERMIN REALIZACJI: rok 2005
OPIS ROBÓT: Termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Koczale.

 

Sąd Rejonowy w Słupsku

Roboty remontowo-budowlane (modernizacyjne) w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku
INWESTOR: Sąd Okręgowy w Słupsku
TERMIN REALIZACJI: lata 1999 - 2001
OPIS ROBÓT: Roboty remontowo-budowlane w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku, m.in. wykonanie elewacji, wymiana połaci dachowej.

 

POWIAT CZŁUCHOWSKI

Rozbudowa budynku Urzędu w zakresie standaryzacji usług geodezji, kartografii i katastru oraz archiwizacji z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych
INWESTOR: POWIAT CZŁUCHOWSKI
TERMIN REALIZACJI: lata 2008/2009
OPIS ROBÓT:

Rozbudowa budynku Urzędu w zakresie standaryzacji usług geodezji, kartografii i katastru oraz archiwizacji z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych 
Zakres prac:

Część biurowa

  • roboty budowlane (roboty ziemne i fundamentowe, podłoża pod posadzki i podłogi, konstrukcja stropów, belki, podciągi - klatka schodowa, kominy wentylacyjne, ściany murowane, ścianki działowe, konstrukcja dachu, stolarka drzwiowa i okienna, roboty wykończeniowe, elewacja, roboty zewnętrzne)
  • roboty sanitarne (wewnętrzne instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, instalacja co, przyłącze kanalizacji deszczowej)
  • roboty elektryczne (instalacja elektryczna, instalacja sygnalizacji alarmu włamania i pożaru)

Klatka schodowa z windą

  • roboty budowlane (roboty ziemne, fundamenty i ściany fundamentowe z izolacją, podkłady pod posadzki, ściany, stropy i schody, dach, stolarka drzwiowa i okienna, roboty wykończeniowe, elewacja, roboty rozbiórkowe)
  • instalacja elektryczna,
  • dostawa i montaż windy (dźwigu) wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych