Stale staramy się osiągnąć zrównoważony sukces w budownictwie, renowacji i remontach. Zakres naszych usług obejmuje budowę, renowację, rozbiórkę budynków, dróg i innych struktur. Korzystamy tylko z najnowszych środków i metod w wykonywaniu naszych projektów, zgodnie z wytycznymi umów. Mamy dużą sieć współpracowników i podwykonawców, zaufanych firm specjalizujących się w różnych typach prac. Pozwala to nam na zbalansowanie obowiązków w sposób wydajny i zgodnie z harmonogramem.

Polecamy usługi w zakresie:

 • roboty budowlane, inwestycyjne i remontowe
 • roboty renowacyjne
 • wykonanie biogazowni rolniczych
 • montaż stalowych hal wg projektów indywidualnych wraz z obudową
 • roboty ziemne wysokowydajnym sprzętem
 • ocieplanie budynków
 • montaż i wymiana okien i drzwi
 • roboty brukarskie - wykonawstwo chodników, placów, parkingów kostką 
  brukową i betonową
 • roboty drogowe - wykonawstwo dróg utwardzonych płytą JOMB, żwirem 
  oraz grysem bazaltowym
 • zagospodarowanie terenu
 • instalacje wodno-kanalizacyjne; c.o.
 • instalacje elektryczne